(…)
Aprendre que
res no acaba
si dintre teu, abans no acaba.
Que el sol no es pon
sense tornada
quan al teu cor
esclata l’alba.
Aprendre que
l’esperança és mentida
si no hi ha cada dia
un esforç pel nou demà.
Aprendre,
a estimar-se la vida
quan la vida fa mal.
(…)
Aprendre que
sóc només si existeixes
I ÉS AQUESTA MESURA
LA QUE VULL I EM DEFINEIX.
APRENDRE
PER SABER_SE DESPRENDRE
HEUS AQUÏ EL VELL SECRET.
(…)
 LLACH
Anuncis